<

ตราสัญญาลักษณ์เทศบาลตำบลเขางู

ตราสัญญาลักษณ์เทศบาลตำบลเขางู

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การอบรมคอมพิวเตอร์

การอบรมคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้เป็นการทำให้เรามีการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการฝึกงานในสถานที่ต่างๆได้ ตลอดจนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การศึกษาของข้าพเจ้า
- จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจาก ร.ร วัดเกาะลอยชุณวัฒราษรังสรรค์
- จบ..........มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลายจาก ร.ร เบญจมราชูทิศ
- กำลังศึกษาอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ไม่มีความคิดเห็น:

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...